FUNGAL VE BAKTERİYEL HASTALIKLARDAN BAZILARI

Sebzelerde kök çürüklüğü (Çökerten Hastalığı)

(Alternaria spp., Fusarium spp.,Pythium spp.,Phytopthora spp.,Rhizoctania spp.,Sclerotonia spp.)

Kök çürüklüğü fide devresinde görülen bir hastalıktır. Fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren yattıkları görülür.Bu durumdaki hastalıklı fideler söküldüğünde kök boğazlarının inceldiği ve kahverengiye dönüşerek çürüdüğü görülür. Gerek çıkış öncesi gerek çıkış sonrası meydana gelen ölümler sonucu fidelikte ocaklar halinde boşluklar meydana gelir.

Zarar görülen fideliklerin harç toprağı boşaltılıp içerisi temizlendikten sonra yeniden fidelik toprağı hazırlanıp konmalı, tohum ekimi sık olmamalı, hastalıklı fideler ayıklanmalı, fideler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalı, fazla sulamadan kaçınılmalı, gereksiz yere fazla azotlu gübre verilmemeli, fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgarları tutmayan yerlerde kurulmalıdır.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Siparişleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz

sidebar-bottom

Domates Mildiyösü (Phytophthora infestans)

Yapraklar üzerinde küçük soluk yeşil veya sarımsı lekeler belirir.Hastalık ilerledikçe renkleri kahverengi veya siyah olur.Ayrıca yaprakta belirgin olmayan hafif haşlanmış gibi lekeler olarak başlar, sonra bütün yaprağı kaplar. Yaprak alt yüzünde leke kenarlarında mantarın beyaz misel kitlesi oluşur.Lekelerin bu görünüşü hastalığın tipik belirtisidir. Hasta yapraklar kahverengileşir, kurur ve buruşurlar. Gövde dal ve yaprak sapları üzerinde de benzer lezyonlar oluşur, sonunda bitki ölür. Domates meyveleri üzerinde koyu zeytin rengi,yağlı görünüşlü lekeler oluşur ve bunların zamanla tüm meyveyi kaplayacak kadar genişler. Hastalığın salgın hali 19 – 22 C lerde ve orantılı nem % 80 in üstünde bulunduğu hallerde gercekleşir. Mücadeleye domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates Patlıcan Ve Patateste Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani)

Bu hastalığa bitkinin her devresinde rastlanır.Fidelerde kök çürüklüğü veya kök boğazı yanıklığı yapar. Hastalık, yapraklarda, saplarda ve meyvelerde lekeler halinde görülür.Lekeler önce küçük muntazam olmayan şekilde ve esmerdir. En tipik belirtileri yaprak lekeleridir. Genellikle alt yapraklarda başlayan bu lekeler dairevi,kahverengi ve iç içe halkalardır. Lekeler zamanla genişler ve bir yaprak üzerinde çok sayıda leke oluşabilir.Şiddetli enfeksiyonlarda bitkiler tamamen yapraksız kalabilirler.Gövde, dal ve yaprak sapları üzerinde de elipsoid şekilleri, kahverengi ve iç içe halkalı lezyonlar oluşur.Lekeli kısımlar solar ve kururlar.  Bulaşma genellikle topraktan olur. Hayatını topraktaki bitki artıkları üzerinde devam ettirir.Tohumla da bulaşabilir. Temiz tohum kullanılmalı, fidelikler ve seralar havalandırılmalı, aşırı sulamadan kaçınılmalı, hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir. İlaçlı mücadeleye ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır.

Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica)

Konukçularının önce yapraklarında yuvarlakça ayrı ayrı lekecikler görülür. Daha sonra bu lekelecikler birleşerek bütün yaprak sapını, yaprak ayasını, gövdeyi kaplar. Mevsim ilerledikçe lekelerin rengi beyazdan kül rengine döner. Hastalığın biraz daha ilerlemesi ile yapraklar pörsür, aşağıya doğru sarkar. Hastalık ilerledikçe kurumalar meydane gelir ve bu şekilde de büyük ölçüde ürün kayıplarına ortaya çıkar. Hasalıklı bitki artıkları toplanıp yakılmalı veya derine gömülmelidir. Hastalığın görülmesi ile bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde, havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda ilaçlama yapılmalıdır.

Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

Hastalık,bitkilerin özellikle yaşlı yapraklarında görülür.Zamanla yeni oluşan yapraklara da geçer. Genellikle konukçularda önce yaprağın alt yüzeyinde parça parça nisbeten yuvarlak lekeler belirip sonradan bu lekeler birleşerek yaprağın her iki yüzeyini,yaprak sapını ve gövdeyi kaplar.Önceleri beyaz renkte toz tabakası gibi görünen miseller zaman ilerledikçe esmerleşir,yapraklar kuruyup dökülür ve bitkide gelişme durur. Sera ilaçlamalarında toz kükürt genellikle yakma yaptığı için bunun yerine diğer ilaçlar kullanılmalıdır.

 

Sebzelerde Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)

Hastalık bitkinin yaprak, meyve, çiçek ve gövdesinde belirtiler oluşturur. Önce toplu iğne başı büyüklüğünde olan lezyonlar, epidermis altında gelişerek genişler ve dokulara yayılır. Epidermis çatlar ve konukçunun su kaybına neden olur. Gövde ve meyve sapı lezyonları meyve dökümüne neden olabilir. Bitki çiçekteyken taç yaprakları hastalığa karşı çok duyarlıdır, fungus bu kısımlardan girerek meyveye geçer ve meyve çürüklüğünü başlatır. Seralarda iyi havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesini önlemeli, hastalıktan zarar görmüş bitkiler sökülerek imha edilmeli, dengeli gübreleme yapılmalıdır. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken uygun kimyasallarla ilaçlamaya başlanmalıdır.

 

 

Domates Yaprak Küfü Hastalığı (Cladosporium fulvum)

Yaprakların alt yüzeyinde fungusun konidi ve konidoforlarından oluşan bir misel kitlesi bulunur. Hastalık için en uygun koşullar 20-25 C ve %95 orantılı nemdir.  Hastalık yaprakların üst yüzeyinde küçük, açık yeşil veya sarımsı bölgeler olarak başlar. Sonra bu lekelerin alt kısmına gelen yerde zeytin rengi erguvani arası küf kitlesi oluşur. Hastalık ilerledikçe yapraklar kurur ve bitki ölür. Hastalıklı bitki artıkları yok edilmeli, seralarda iyi bir havalandırma yapılarak orantılı nem ve sıcaklığın düşürülmesi sağlanmalıdır. Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

 

Sebzelerde Beyaz Çürüklük Hastalığı (Sclerotinia sclerotiorum)

Hastalık genel olarak kök ve kökboğazında ıslak çürümeler ve gelişmiş bitkilerin yaprak ve sürgünlerinde solgunluk şeklinde kendini gösterir. Özellikle nemli ortamlarda genç fidelerin tamamen çürümesine neden olabilir. Hastalığın görülmediği yerlerde, sera tesis edilmeli, seralar iyi havalandırılarak yüksek nem önlenmeli, fazla sulamadan, sık dikimden ve aşırı gübrelemeden kaçınılmalıdır. Yeşil aksam ilaçlamaları serada veya çevrede hastalığın ilk simptomları görüldüğünde yapılmalıdır.

Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı (Clavibacter michiganensis)

Bakteriyel solgunluk,domates bitkileri çiçek devresine yaklaştığı zaman solgunluk şeklinde ilk belirtisini gösterir.Solma alt yapraklardan başla,yukarı doğru ilerler. Hastalığın sistemik özelliği nedeniyle solgunluk domates bitkisinin yalnızca bir yönlü sürgün ve yaprakcıklarının solması şeklinde görülebilir. Genç bitkilerde belirtiler yaprak saplarının sarkması ve yaprakların hafif solmasıdır.Bir süre sonra yapraklar ateşte yanmış gibi görünürler.Yaşlı bitkilerde ise üst yaprakların ,yaprakçık kenarlarından başlayarak sapa doğru ilerleyen kurumaları ile başlar.Tüm yapraklar ve bitki kurur. Meyve kabuğunda yüzeysel, dairevi, hafif kabarık ortası açık kahve renkli, çevresi beyaz haleli lekeler oluşur. Bu lekeler göze benzediği için tipiktir.Kuş gözü olarak adlandırılır. Fidelik ve seralar sık sık havalandırılarak aşırı nem birikimi önlenmelidir, hastalıklı bitkiler üretim alanlarından uzaklaştırılmalıdır.

Domates Bakteriyel Benek Hastalığı  (Pseudomonas syringae)

Bakteriyel benek hastalığı tohumla taşınarak, hastalıklı bitkilerden sağlıklı bitkilere bulaşır. Ayrıca herhangi bir nedenle bitkide açılmış yaralardan hastalık giriş yapmaktadır. Yaprak, çiçek, meyve sapları ve meyveleri üzerinde küçük siyah lekeler halindedir. Bu lekeler birleşerek daha büyük lekeler halinde görülebilir. Hastalığın en karekteristik şekli meyveler üzerinde görülür.Yeşil ve olgun meyve üzerinde yüzeysel ve hafif kabarık ,toplu iğne başı gibi siyah renkte lekelerdir. Bakteriyel leke hastalığında ise bu lekeler çökük ve daha büyüktür. Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli ve aşırı nem birikimi önlenmeli, hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir. Yeşil aksam ilaçlamaları,fidelikte ve tarlada hastalık görülür görülmez başlanmalıdır.

Bitki yüzeyi kuru iken ilaçlama yapılmalıdır.

 

ZARARLILAR

DOMATES GÜVESİ Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde ana zararlı konumundadır. Larvaları domates bitkisinin kök hariç tüm kısımlarında ve her döneminde zarar vermektedir. Yumurtadan çıkan larva meyve, yaprak, sap ve gövdeye girerek beslenmeye başlar. Larva domatesin yapraklarında iki epidermis arasında galeriler açarak beslenir. Larvanın yaprakta açtığı galeriler geniş olup şeffaf boşluklar şeklinde kendini belli eder, bu galeriler daha sonra nekrotikleşip kahverengiye dönüşerek kurur. Yaprakta ve meyvede açılan galerilerde zararlının siyah renkli pisliklerini görmek mümkündür. Özellikle yaprakta galeri içinde siyah renkli dışkıları oldukça dikkat çekicidir. Bitkinin yeşil aksamında açılan galeriler nedeniyle bitki tamamen kuruyabilir. Zararlının daha çok olgunlaşmamış domates meyvelerini tercih eder. Zararlının larva ve pupası tarlada kalan bitki artıklarında yaşamını sürdürebileceğinden bulaşık alanlarda hasat sonrası bitki artıklarının imhası,
Ürün münavebesi önemlidir.

BEYAZ SİNEK (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

Beyaz sinek larva ve erginleri bitki öz suyunu emerek bitkinin zayıflamasına ve yaprakta küçük lekeli sararmalara neden olarak zarar yaparlar. Tatlı ve yapışkan bir madde salgılar. Bu madde üzerinde fumajin mantarları gelişerek siyah bir tabaka oluşur. Bu nedenle bitki zayıflar verim ve kalite düşer.

Sağlıklı fide elde edebilmek için havalandırma açıklıkları mutlaka tül ile kapatılmalıdır. Sera çevresinde ve içindeki yabancıotlar yok edilmelidir. Sera içindeki nemi aşırı yükseltmemek için gereksiz sulamalardan kaçınmalı ve havalandırma yeterli düzeyde yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre uygulamasından kaçınılmalıdır. Sarı yapışkan tuzak yerleştirilebilir.

YAPRAK BİTLERİ (Myzus persicae , Uroleucon cichorii, A. gossypii, A.fabae, Brevicorynebrassicae.)

Yaprakbitleri bitki özsuyunu emerek zarar yaparlar. Bu nedenle yapraklar büzüşmüş, kıvrılmış bir görünüm alır ve bitki zayıflar, gelişme durur, ürünün verim ve kalitesi bozulur. Salgıladıkları tatlı maddelerde fumajin mantarı gelişerek bitki yüzeyini örter, özümleme ve solunuma engel olmaları sonucunda da zarar oluşturarak verim azalır ve kalite bozulur. Ayrıca virüs hastalıklarını taşımak ve sağlam bitkilere bulaştırmak suretiyle büyük zararlara neden olurlar. Sağlıklı fideler seraya şaşırtılmalı, bunun için fidelikte bulaşmayı önlemek amacıyla havalandırma açıklıkları mutlaka tül ile kapatılmalıdır. Hasattan sonra toprak üstünde kalan bitki sapları ve yabancıotlar imha edilmelidir.

THRİPSLER (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis )

Ergin ve nimfler bitkilerin özsuyunu emerek beslenirler.Böcek yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde yaprakların üst kısmında yanıklar meydana gelir, zamanla yaprak solar,bükülür ve beyazımsı bir hal alır.Buna halk arasında akdamar hastalığı denir. F. occidentalis hem yapraklarda hem çiçekte beslenerek zararlı olurlar. Hasattan sonra toprak üstünde kalan bitki sapları ve yabancıotlar imha edilmelidir.

 

YEŞİLKURT (Heliotis armigera)

Yeşil kurtta zararı larvalar yapar.Birinci ve ikinci dönemde yapraklarla beslenen larvalar,daha sonra domates, biber , patlıcan,bamya gibi sebzelerin meyvelerini delerek içeri girer ve orada beslenerek zarar meydana getirirler. Bunun sonucundada meyveler çürür.

İlk yeşil meyveler oluştuğunda larva giriş deliği olan meyveler toplanıp imha edilmelidir. 16 Hasattan sonra derin sürüm yapılmalıdır. *Havalandırma açıklıkları tül ile kapatılmalıdır.,

DOMATES PAS AKARI (Aculops lycopersici)

Akar domatesin gövde, yaprak ve meyvelerinde beslenir. Bulaşma gövdenin yere yakın kısımlarında başlar, yapraklara, sapa doğru çıkar. Başta bitki gövde ve meyvelerinde yağımsı, bronz bir renk değişimi görülür. Zarar gören gövde ve yaprakların rengi parlak kahverengi veya kızılımsıdır. Alt yapraklarda kuruma olur. Yapraklar kavrulmuş gibi sert ve gevrektir. Gövde üzerinde çatlamalar olur ve büyüme durur. Meyvelerin üzeri sertleşir ve susuz toprak gibi çatlamalar olur. Hasattan sonra derin sürüm yapılmalı, bitki artıkları tarlalardan uzaklaştırılmalıdır.

Onaran Seedling

You can contact us for your grafted and ungrafted seedling orders, questions and suggestions.